Offshore Boru Hatları

Sualtı boru hatları, bugünkü sanayinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kıyıdan kıyıya, hatta kıtadan kıtaya bile gaz, petrol ve su taşımak için kullanılırlar. Sualtı kablo projelerine benzer olmakla beraber, daha kapsamlı olan mühendislik ve tasarım aşamaları topografik, hidrografik, jeofizik, jeoteknik, oşinografik ve çevre gibi çeşitli kapsamlı araştırmalar gerektirir. Derinsu sualtı boru hatları projeleri için gerekli olan kapsamlı tüm araştırmaları yürüterek, mühendislik ve tasarım çözümleri hizmetleri vermektedir.

Derinsu Offshore boru hatları projeleri için aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Deniz Araştırmaları Hizmetleri

Sualtı Mühendislik Hizmetleri

Referans Proje:

  • BOTAŞ, Marmara Denizi Doğal Gaz Boru Hattı, Jeofizik ve Görsel Denetim Hizmetleri