Offshore Petrol / Doğalgaz

Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz projeleri, keşif, saha geliştirme, üretim ve demontaj (decomissioning) aşamalarından oluşan bir proje döngüsüne sahiptir. Keşif (exploration) bu döngünün ilk aşamasıdır. Bu aşamada yüksek hassasiyetle yapılmış sualtı etüdleri ve deniz araştırmaları herhangi bir offshore petrol ve doğalgaz projesi geliştirilmesinde çok önemlidir. Derinsu uzman jeofizikçileri ile keşif döngüsü için gerekli olan jeofiziksel veri toplama, işleme ve yorumlama hizmetleri vermektedir. Deniz saha koşullarının iyi bir şekilde anlaşılması daha düşük maliyetler ile mühendislik ve operasyon planlaması için çok önemli bir temel sağlar. Güvenlik ve operasyonel verimliliği arttırır.

Derinsu açık deniz petrol ve gaz projeleri için aşağıdaki hizmetleri sağlar:

Deniz Araştırmaları Hizmetleri

Sualtı Mühendislik Hizmetleri

Sualtı Yapım Hizmetleri

Offshore Hizmetleri