Offshore Enerji

Yüksek kalitede ve hassas ölçümlerle yapılan deniz araştırmaları herhangi bir offshore ya da kıyı enerji projesinin geliştirilmesindeki ilk adımdır. Deniz sahasının jeofizik, jeoteknik, hidrografik ve oşinografik koşullarının iyi bir şekilde anlaşılması mühendislik ve tasarımsal planlamanın yapılması aşamasında sağlam bir temel oluşturur. Bu verilerin doğru ve hassas toplanıp işlenmesi, operasyonel planlamaya da girdi sağlayarak, proje güvenliği ve verimliliğini arttırıp toplam maliyetlerin düşürülmesine de yardımcı olur.

Enerji sektöründe çalıştığımız alanlar: