Hidrografik Araştırmalar

Derinsu, yüksek kalitede hassas batimetri verisi toplamak, detaylı modelleme ve yorumlama yapmak için tekne ya da ROV’ye monte edilen multibeam teknolojisi, hassas konumlandırma sistemleri ve en güncel veri işleme yazılımları kullanarak detaylı haritalama ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Elde edilen yüksek yoğunluklu batimetri verisi, veri işleme yazılımları kullanılarak, aşağıdaki alanlarda detaylı analiz çalışması, raporlama ve çeşitli modelleme hizmetleri verilmektedir.

  • Araştırma alanın jeofiziksel yapısının tanımlanması
  • Sualtı boru ya da kablo hatları için güzergah çalışması
  • Sualtı kazıları öncesi ve sonrası için hacim ölçümlerinin yapılması
  • Deniz yapıları için tasarım kriterlerinin hesaplanması
  • Sualtı yapılarının detaylı incelenmesi ve zemin tanımlanması için yüksek çözünürlüklü multibeam çalışması