Jeofiziksel Araştırmalar

Denizaltı yapılarının doğru ve etkin tasarlanması ve bu yapıların inşaaları ve yerleştirilmesi için önceden yapılan detaylı jeofiziksel çalışmalar önem taşımaktadır. Bu nedenle Derinsu projeye en uygun teknoloji çözümleri, Jeofizik, Deniz Biyolojisi, Çevre ve Kıyı Mühendisliği gibi alanlarda uzman ekibiyle yüksek kalitede veri toplama, işleme ve analizler yaparak detaylı  raporlama hizmeti vermektedir.

Derinsu proje alanının jeofiziksel yapısının ortaya çıkarılması amacıyla yan taramalı sonar ve sismik veri toplama, işleme ve raporlama çalışmalarıyla sualtı mühendislik, inşaat, arkeoloji ve enerji sektörlerine hizmet vermektedir.