Deniz Çevre Araştırmaları

Derinsu, çevresel etki değerleme çalışmaları, kıyı yapıları inşaatları ve kullanımları süresince deniz çevresel değerlerinin takip edilmesi kapmasında çevresel ölçümler yapmaktadır.

Çevresel ölçümler kapsamında genel olarak aşağıdaki değerler ölçülür.

Deniz Suyu ve Sediman Kalitesi

Eser Metal Analizleri

Yağ & Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)

Organik Karbon

Besin

Bulanıklık

Sıcaklık

İletkenlik

Sp İletkenlik

Çözünmüş Oksijen (%mg/L)

pH

pHmV

ORP

Resistivity

Tuzluluk

Toplam Çözünmüş Katılar

Pestisidler

Ekolojik Ölçümler

Bentik araştırmaları

Plankton Ölçümleri

Balıkçılık Araştırmaları

Deniz Kaplumbağası ve Memelileri

Sualtı Bentik Habitatının Görüntülenmesi

Toplanan veriler raporlama amacıyla mevcut literatür ve çevresel yönergelerle karşılaştırılır.

Uygun ekipmanlarla, herhangi bir dalış operasyonuna gerek duyulmadan istenilen derinlikten su ve sediman örneği toplanabilir.

Tüm numuneler ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde korunup, saklanıp, transfer edilerek ulusal ve uluslararası akredite laboratuarlarda analiz edilir.