Sediman Kalitesi

Derinsu, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve / veya mühendislik çalışmalarının bir parçası olarak sediman kalitesi ölçümleri yapar. Numune sayısı, analiz edilecek parametreler ve numune alma derinlikleri projenin gereklerine ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliklerine göre belirlenir. Tüm numuneler sertifikalı laboratuarlar tarafından analiz edilir.

Bazı ölçülen parametreler şunlardır:

pH, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Hg, As, besin maddeleri (N ve P), NH3, Yağ-Gres, (oil/grease), Toplam Organik Karbon vb.

Referans Projeler:

  • Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Habitatı Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi
  • İskenderun Limanı Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri
  • Çanakkale Boğazı 380 kV Enerji Kablosu için Güzergah Seçimi ve Mühendislik Tasarımı
  • Verbena – Trakya-EuroStar Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri
  • NABUCCO Boru Hattı Marmara Denizi Geçişi Deniz Araştırmaları
  • Samsun- Tekkeköy Kombine Çevrim Projesi Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri