Deniz Suyu Kalitesi

Derinsu, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve / veya mühendislik çalışmalarının bir parçası olarak deniz suyu kalitesi ölçümleri yapar. Numune sayısı, analiz edilecek parametreler ve numune alma derinlikleri projenin gereklerine ve Türk Su Kirliliği Yönetmeliklerine göre belirlenir. Tüm numuneler sertifikalı laboratuarlar tarafından analiz edilir.

Bazı ölçülen parametreler şunlardır:

pH, Çözünmüş Oksijen (mg / L), Çözünmüş Oksijen (%), TDS, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Hg, As, Fenoller, besin maddeleri (N ve P), NH3, Yağ-Gres (oil/grease), Toplam Organik Karbon, Silt Yoğunluk Endeksi, TRIX, Toplam Askıda Katı Madde vb.

Referans Projeler:

  • Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Habitatı Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi
  • İskenderun Limanı Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri
  • Çanakkale Boğazı’nda 380 kV Enerji Kablosu için Güzergah Seçimi ve Mühendislik Tasarımı
  • Verbena – Trakya-EuroStar Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri
  • NABUCCO Boru Hattı Marmara Denizi Geçişi Deniz Araştırmaları
  • Samsun- Tekkeköy Kombine Çevrim Projesi Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevre Etüdleri