Oşinografi

Oşinografi, okyanus ve denizi çalışan disiplinler arası bir bilimdir. Birbirine bağlı birçok alandan oluştuğu için oşinografi ile ölçülen parametreler veya çalışmalar neredeyse sınırsızdır. Tüm bu parametler projenin ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak en çok kullanılan oşinografik veriler CTD (sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk, yoğunluk ve derinlik), akıntı hız ve yönü, dalga yüksekliği, gelgit, su seviyesi gibi parametrelerdir. Derinsu, müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm oşinografik parametrelerin ölçümlerini sağlar.

Referans Projeler:

  • İskenderun Limanı, Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevresel Ölçümleri
  • Çanakkale Boğazı 380 kV Güç Kablosu için Mühendislik Tasarımı ve Güzergah Seçimi
  • Verbena Trakya-EuroStar Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevresel Ölçümleri
  • NABUCCO Boru Hattı Marmara Denizi Geçişi Deniz Araştırmaları
  • Samsun-Tekkeköy Kombine Çevrim Projesi Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik, Çevresel Ölçümleri
  • Ceyhan Rafineri ve Petrokimya Tesisi, Hidrografik, Jeofizik, Oşinografik, Çevresel Araştırmaları