Deniz Tehlikeleri

Deniz tehlikeleri genellikle 4 ana kategori altında sınıflandırılır. Bunlar, tsunamiler, fırtına dalgalanmaları, biyolojik tehlikeler (zehirli alg çoğalmaları, istilacı türler ve benzeri) ve diğer kıyı tehlikelerdir. Derinsu yakın kıyı veya deniz alanlarındaki  doğal ya da başka faktörler sonucu oluşan çevresel tehlikeleri anlamak için mevcut tüm kaynakları kullanarak (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb) saha ve literatür çalışmaları ve raporlama hizmetleri sağlar.

Referans Proje:

  • Tuzla Tersaneler Bölgesi için Risk Değerlendirmesi (Oşinografi ve Jeofizik Çalışması)