Deniz Biyolojik Çeşitliliği

Deniz biyoçeşitlilik çalışmaları, deniz çevre çalışmalarının en önemli parçalarından biridir. Çalışma alanının ekolojik durumunu anlamak için deniz canlıları ve biyolojik çeşitlilik çalışmaları çok önemli bir temel oluşturur. Derinsu projenin her türlü gereklerine bağlı kalarak deniz biyolojik çeşitlilik çalışmalarını yürütmektedir. Deniz biyolojik çeşitlilik araştırmaları bentik, planktonik (phyto, zoo ve ichthyo) ve balıkçılık çalışmalarını kapsar.

Referans Proje:

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Habitatı Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi