Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve raporlama, hemen hemen her türlü deniz ve kıyı yapıları için zorunlu çalışmalardır. Deniz araştırmaları da bu ÇED raporlarının önemli bir parçası olmasına rağmen bir çok ÇED firması deniz araştırmaları konusunda tek başına yetkin değildir. Derinsu ileri derecede donanımlı araştırma gemisi, ekipman, yazılımlar, uzman personel ve akademik danışmanlarla ÇED raporlamasına gerekli olabilecek tüm deniz araştırmaları ve raporlama/haritalama hizmetlerini sağlamaktadır.

Referans Projeler

  • Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Habitatı Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi
  • İskenderun Limanı Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik ve Çevre Araştırmaları
  • Verbena Trakya-EuroStar Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik ve Çevre Araştırmaları
  • NABUCCO Boru Hattı Marmara Denizi Geçişi Deniz Araştırmaları
  • Samsun-Tekkeköy Kombine Çevrim Projesi Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik ve Çevre Araştırmaları