Deniz Çevresel Araştırmaları

Deniz çevre araştırmaları herhangi bir deniz veya kıyı yapısı tasarımında, deniz çevresinin temizliği, doğal habitatın korunması ve deniz canlılarının yaşamı için çok önemlidir. Çevresel bilgilerin iyi anlaşılması, çevre koruma ve sürdürebilirliğin sağlanmasının yanı sıra kıyı yapıları için yapılacak mühendislik ve tasarım çalışmaları için iyi bir temel sağlar.

Derinsu aşağıdaki alanlarda çevresel araştırmalar yapmaktadır: