Boru Hattı Mühendislik ve Tasarımı

Sualtı boru hatları, doğal gaz, petrol veya suyun kıyıdan kıyıya, hatta  kıtadan kıtaya taşınması için bugünün dünyasında çok önemli çözümlerdir. Sualtı kablo projelerine benzer, ancak daha kapsamlı olan mühendislik ve tasarım aşamaları topografik, hidrografik, jeofizik, jeoteknik, oşinografik ve çevre gibi çeşitli kapsamlı araştırmalar gerektirir. Derinsu, sualtı boru hatları projeleri için gerekli olan tüm araştırmaları yürüterek, mühendislik ve tasarım hizmetleri vermektedir.

Referans Proje:

  • BOTAŞ, Marmara Denizi Doğal Gaz Boru Hattı, Jeofizik ve Görsel Denetim Hizmetleri