2D/ 3D Sayısal Modelleme

Derinsu, kıyı alanlarındaki enerji santralleri ve fabrikalar için 3 boyutlu devirdaim ve seyrelme model analizi ile limanlar için 2 boyutlu dalga analizleri yapmaktadır.

Numerik modelleme çalışması öncesinde gerekli olan Batimetri, Ortam Suyu Sıcaklığı, BDH değerleri, Akıntı Ölçümleri, Rüzgar Dalga özellikleri, Meteorolojik Koşullar, Deşarj Miktarları, Difüzör Portları, Difüzör Portları girişleri ve genel yerleşim gibi veriler önceden yapılan saha çalışmalarıyla elde edilir. Tüm veriler işlendikten sonra, devridaim ve seyrelme çalışmaları için üç boyutlu hidrodinamik bir sayısal modeline girdi olarak kullanılır.

Kullanılan ilgili yazılımlar şunlardır:

DHI tarafından geliştirilen MIKE3 (3 boyutlu hidrodinamik sayısal modelleme yazılımı)
DHI tarafından geliştirilen MIKE21 BW (limanlar için 2D sayısal dalga modelleme yazılımı)

Referans Projeler:

  • Samsun-Terme CCPP Offshore Deşarj Devirdaim & CW Sistemi Seyreltme Model
  • Samsun – Tekkeköy Kombine Çevrim Santrali Su Alma ve Tahliye Sistem Mühendisliği Tasarım ve Deniz Deşarjı Devridaim ve Seyreltme Çalışmaları Projesi