Su Alma ve Deşarj Sistem Mühendisliği

Kıyı alanında inşa edilen hemen hemen her türlü sanayi tesislerinde (enerji santralleri, fabrikalar, vb.) soğutma ve diğer işlemler için deniz suyuna ihtiyaç vardır. Bu amaçla bu tesislerde su alma ve deşarj sistemlerine gerek duyulur. Derinsu, sualma ve deşarj sistemleri için detay mühendislik çözümleri sunmakta, ayrıca bu çalışmalar öncesinde gerekli olan hidrografik, oşinografik, jeofizik, jeolojik ve çevre araştırmaları gibi tüm gerekli saha araştırmalarını da yapmaktadır.