Limanlar

Derinsu’nun en önemli uzmanlık alanlarından biri de liman geliştirme projeleridir. Derinsu limanların yeniden yapılandırılması ve kapasite arttırılması kapsamında gerekli tüm Jeofizik, Jeoteknik, Oşinografik ve Çevresel araştırmaları içeren tam kapsamlı deniz araştırmaları hizmeti sağlar. Deniz araştırmalarının yanında ayrıca mühendislik, danışmanlık, proje yönetimi ve kazı hizmetleri, ROV, sualtı kamera ve sonar sistemleriyle görüntüleme ve profesyonel dalgıçlık hizmetleriyle yapım destek işlerini de yürütür. Bu hizmetlerin dışında ayrıca, meteorolojik ve oşinografik parametrelerin online takip edilmesi için Real-Time Met-Ocean Monitoring istasyonları ile güvenlik amaçlı gerçek zamanlı izleme (Real-Time Surveillance) istasyonları kurulumu ve eğitimi hizmetlerini de sağlar.