Sualtı Kazı İşleri

Sualtı kazı işleri, liman geliştirme ve iyileştirme, mendirek inşaatı ve arazi ıslahı faaliyetlerinin önemli bir bileşeni olup yüksek miktarda çevre duyarlılığı içerir. Derinsu, bu projelerde planlama, hacim hesapları, kazı operasyonu yönetimi, kazı sonrası sörveyleri ve çıkarılan malzemelerin atılacağı sahanın belirlenmesi için gerekli çevre etüdlerinin yapılması gibi  tüm mühendislik, danışmanlık ve deniz araştırmaları hizmetlerini sağlamaktadır.