HABERLER

 • Akkuyu NPP projesi ile ilgili Hidrolojik ve Ekolojik Deniz Araştırmaları DERINSU tarafından yapılmaktadır.
 • Akkuyu NPP Projesi Derin Deniz Yüksek Çözünürlüklü Sismik Araştırmaları tamamlandı.
 • Iskenderun Limanı için Tarama Malzemesi Dökü Alanı Seçimi  Deniz Araştırmaları tamamladı.
 • GAMA Enerji A.Ş. için, Erzin Elektrik Üretim Santrali ile ilgili uzun dönem fiziksel oşinografik ölçümler DERINSU tarafından yapılmaktadır. Ölçümler için proje sahasına Seaguard Doppler akıntı ölçüm sistemi yerleştirildi.
 • Çanakkale Batıklarının Çok Bimli Echosounder kullanılarak Yüksek Çözünürlükte 3D Görüntüleri elde edildi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi, Ege ve Akdeniz ayağı DERINSU tarafından gerçekleştirildi.
 • CENAL Karabiga Elektrik Üretim Santrali için Deniz Araştırmaları tamamlandı. Liman konsept tasarımı ve sualma/deşarj modellemesi başarıyla yapıldı. Termal Deşarj Seyrelme ve Liman içi Dalga Çalkantı modellemesi ile ilgili rapor DHI MIKE3 ve MIKE 21 BW yazılımları kullanılarak hazırlandı.
 • Sütlüce 380 kV, 1600 mm2 / Faz, Çanakkale Boğazı Çift Devre Denizaltı Kablo Geçişi Deniz Araştırmaları ve Mühendislik Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı Projesinin final raporu teslim edildi.
 • KKTC Kalecik Santrali Su Alma Yapısı, Sualtı Boru Hattı ve Pompa Binası Deniz Araştırmaları tamamlandı ve Mühendislik Tasarımı Raporu teslim edildi.
 • Derinsu, İskenderun Limanı Değerlendirme ve Kapasite Arttırılması Projesi kapsamında hidrografik, oşinografik, Jeoloji ve Jeofizik çalışmalarını tamamladı.
 • İskenderun Limanı Değerlendirme ve Port Kapasite Arttırılması Projesi kapsamında Deniz Çevre Araştırması Raporu teslim edildi
 • Hatay İskenderun Limanı için Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri sözleşmesi imzalandı.