Derinsu, en güncel ekipman ve yazılımları, uzman mühendisleri ve uluslararası standardlara uygun olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemi ile sualtı mühendisliği, açık deniz ve kıyı araştırmaları, oşinografik, jeofiziksel ve jeoteknik çalışmalar, sualtı incelemeleri ve profesyonel dalgıçlık hizmetleri alanlarında uluslararası arenada lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Subsea Defense Security Recovery
Derinsu sualtı güvenlik ve savunma projeleri için mühendislik ve danışmanlık hizmetleri hizmetleri vermektedir.
Yüksek kalitede ve hassas ölçümlerle yapılan deniz araştırmaları herhangi bir offshore ya da kıyı enerji projesinin geliştirilmesindeki ilk adımdır. Deniz sahasının jeofizik, jeoteknik, hidrografik ve oşinografik koşullarının iyi bir şekilde anlaşılması mühendislik ve tasarımsal planlamanın yapılması aşamasında sağlam bir temel oluşturur.
Deniz çevre araştırmaları herhangi bir deniz veya kıyı yapısı tasarımında, deniz çevresinin temizliği, doğal habitatın korunması ve deniz canlılarının yaşamı için çok önemlidir.